OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI “DUMPİNG SENDROMU” VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Beslenme

Ameliyat sonrasında basit karbonhidratlı yiyeceklerin fazla tüketimi “Dumping Sendromu” na neden olabilir. Dumping göstergesi olarak abdominal ağrı ve kramp, bulantı, ishal, bayılma hissi, kızarma, taşikardi ve senkop sıklıkla bildirilmekte olup, kalorisi yüksek gıda ve içeceklerin alınmasına engel olmaktadır.

Dumping gastrik bypass ameliyatı geçiren hastaların %70-76’sında başlangıçta görülmektedir. Bazı raporlar Dumping’in tüm hastalarda görülmediğini ya da yalnızca ameliyattan sonraki ilk yıl içinde geçici olarak görüldüğünü bildirmektedir. Bazı hastalar için Dumping istenilen bir yan etki olarak düşünülebilir, çünkü zayıflamaya engel olan kalorisi yoğun sıvıların alımını engellemektedir.

Dumping zamanla azalma eğiliminde olup, aşağıdaki belirli beslenme değişiklikleri ile kontrol altına alınabilmektedir: 

1- Sık ve az yemek;

2- Katı yemek alımından 30 dakika sonrasına kadar sıvı alımından kaçınmak;

3- Basit şekerlerin alımından kaçınmak ve lifli karbonhidrat alımını artırmak;

4- Protein alımını artırmak.

Bu önlemler işe yaramadığı takdirde öğünlerden 30 dakika önce 50 mg “Oktreotid” alınması bazı hastalarda semptomları hafifletebilir. Geç dönemdeki Dumping reaktif hipoglisemiye bağlı olabilir ve sıklıkla beslenme düzenlenmesi ile yönetilebilir ya da hastanın ufak atıştırmalar yapmasını sağlayarak profilaktik olarak tedavi edilebilir.

Prof. Dr. Halil Coşkun