ÇOCUK OBEZ HASTALARDA CERRAHİ SEÇİM KRİTERLERİ

Cerrahi

Hangi durumlarda cerrahi müdehale gerekir? Hangi durumlarda gereksizdir?

Obezite Cerrahi Adayı Olan Çocuk Hastalarda Seçim Kriterleri

  1. Kilo verme tedavisine yönelik olarak yürütülen ve en az 6 ay ya da daha uzun bir süre boyunca devam eden girişimlerde başarısız olunmalı

  2. Fizyolojik olgunluğa tamamen ya da tama yakın düzeyde ulaşmış olmalı

  3. Morbid obezite konumunda (VKİ >40 kg/m2) ve obezite ile ilişkili ciddi ek hastalıkları bulunmalı ya da VKİ 50 kg/m2 üzerinde olmalı ve daha hafif ek rahatsızlıkları bulunmalı

  4. Cerrahi öncesi ve sonrasında yapılan eğitici medikal ve psikolojik incelemelere devamlılık gösterebilmeli

  5. Ameliyat sonrası dönemde beslenme klavuzlarına bağlı kalmayı hem istemeli, hem de başarabilmeli

  6. Cerrahi tedaviye yönelik bilgilendirilmiş olduğunu kanıtlayan onay formunu doldurmuş olmalı

  7. Karar verebilme kapasitesinin yeterli olduğunu kanıtlamış olmalı

  8. Destekleyici bir çevreye ve aile ortamına sahip olmalı

Kaynak: Inge T et al. Pediatrics 2004;114:217-223